Informes

 

En aquest apartat, s'aniran publicant tots els informes realitzats pels diferents grups de treball de l'Observatori de l'Estudiant. Aquest espai permet conèixer, de primera mà, la feina dels col·laboradors de l'Observatori, i esdevé una eina imprescindible per  a totes aquelles persones que estiguin interessades en fer un seguiment dels diferents grups de treball.

També hi podreu trobar les comunicacions presentades en congressos i/o jornades.

Patricia Masuet ha elaborat un nou treball, “Cuaderno: Historias de vida y refugio” des de l’Observatori de l’Estudiant amb l’objectiu de conèixer les històries de vida de persones refugiades que ha conegut a través del seu voluntariat a CCAR.

Daniel Bernal ha elaborat un manual bàsic sobre l'SPSS "D'un estudiant per als estudiants" des de l'Observatori de l'Estudiant publicat al gener del 2017.  Podeu consultar el manual en el seguent enllaç:  Manual SPSS

S’ha publicat el numero 51 de la revista de Temps d’educació”. Aquest nou numero inclou un article realitzat per membres de l’Observatori de l’Estudiant que forman part del grup de treball de “Salut i Hàbits Saludables”. L’article analitza el grau d’adhesió a la dieta mediterrània en els estudiants de Ciències de la Salut del campus de Bellvitge

Àngels Alegre, Mercedes Gracenea, Gaspar Rosselló i Lara Rot han elaborat  un informe  executiu que analitza l'Observatori de l'Estudiant de l'Universitat de Barcelona com a espai d’aprenentatge col·laboratiu  facilitador de l’adquisició de competències transversals. Per això, s’ha realitzat una enquesta als estudiants y assessors membres de l’Observatori. 

Àngels Alegre, Daniel Bernal i Andreu Mumbrú han elaborat un informe que analitza les dades de l'enquesta  de Condicions de Vida i Participació dels estudiants Universitaris (ECoViPEU) dins la Universitat de Barcelona. Podeu consultar l'informe en aquet enllaç: ECoVIPEU-UB

Daniel Bernal becari de l'Observatori de l'Estudiant va presentar una ponència amb el títol “La estadística como instrumento y espacios horizontales para su aprendizaje, en la Universidad de Barcelona” dins de la Jornada de l’aplicabilitat de l’Estadística dirigida estudiants de pedagogia. Podeu consultat la ponència en aquest enllaç

Gloria-Mireia Montanyà i Marzia Matarese han realitzat la traducció i el resum executiu del document elaborat per a la UNESCO per Crosier i Parveva (2013) que podeu consultar en el següent enllaç: The Bologna Process (Its impact in Europe and beyond)

Grup de treball d'Educació i Pobresa: Abel Ávalos i Debora Garcia, membres del grup d'Educació i Pobresa, van realitzar una ponència en ocasió del Dia Internacional per a l'Eradicació de la Pobresa sobre l'impacte de la pobresa en l'accés l'accés a l'educació superior i l'adaptació dels estudiants durant el primer any d'universitatLa podeu consultar en el següent enllaç: Ponència del GT d’Educació i Pobresa Dia Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa 17 d'octubre de 2014

Grup de treball de l'Avantprojecte de Reforma d'Estructures Acadèmiques i Administratives de la UB: Albert Gili, Ibai Gorriti, Marzia Matarese, Dídac Ramírez i Héctor Xaubet. Aquest grup d'estudiants ha formulat unes propostes respecte a l'Avantprojecte de Reforma de la UB i ha realitzat un informe que podeu consultar en el següent enllaç: Informe Propostes de l'Observatori de l'Estudiant respecte a l'Avantprojecte de la Reforma de les Estructures Acadèmiques i Administratives de la UB

Grup de treball d'Inserció Social i Laboral: Guillermo Blasco, Jennifer Cruzado i Juan Llanes. Aquest grup d'estudiants ha estat treballant en l'estudi de la Inserció Social i Laboral de la UB i ha realitzat un informe que podeu consultar en el següent enllaç: Informe d'Inserció Social i Laboral

Grup de treball de Rendiment Acadèmic: Abel Ávalos, Barbara Carfí i Nerea Gutiérrez. Aquest grup d'estudiants ha estat treballant en l'estudi del rendiment acadèmic de les titulacions de la UB i ha realitzat un informe que podeu consultar en el següent enllaç: Informe de Rendiment Acadèmic

Grup de treball de la Guia d'Acreditació de les titulacions oficials de Grau i Màster: Guillermo Blasco i Dídac Ramírez. Aquests estudiants de Matemàtiques i Enginyeria Informàtica, i Dret, respectivament han elaborat un esborrany sobre la Guia d'Acreditació de les titulacions oficials de Grau i Màster. El podeu consultar en el següent enllaç: Informe Guia d'Acreditació

Grup de treball de la Reforma de l'Estatut de la UB: Abel Ávalos, Guillermo Blasco, Dídac Ramírez, David Riaza, Octavi Salarich, Rocío Serrano i Hèctor Xaubet. Aquest grup d'estudiants ha estat treballant en propostes de millora per al proper Estatut de la UB; han realitzat un informe que podeu consultar en el següent enllaç: Informe Estatut UB


 

COMUNICACIONS

XII CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA - Gijón, juliol 2016

XVI CONGRESO NACIONAL Y VII CONGRESO IBEROAMERICANO DE PEDAGOGÍA - Madrid, juny 2016

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LOS ESTUDIOS DE JUVENTUD - València, octubre 2015