Informes i Comunicacions

 

En aquest apartat, s'aniran publicant tots els informes realitzats pels diferents grups de treball de l'Observatori de l'Estudiant. Aquest espai permet conèixer, de primera mà, la feina dels col·laboradors de l'Observatori, i esdevé una eina imprescindible per  a totes aquelles persones que estiguin interessades a fer un seguiment dels diferents grups de treball.

També hi podreu trobar les comunicacions presentades en congressos i/o jornades.


INFORMES

 • Informe sobre La participació i la implicació universitària dels estudiants de grau de la UB. Hèctor Xaubert, Oscar Planells, Abel Ávalos, Joan Manel Griñó i Xavier Gómez han elaborat aquest informe que inclou una exposició exhaustiva del marc teòria i l'estat de la qüestió de la participació política de l'alumnat universitari, així com una explicació de les raons, els objectius i els instruments metodològics emprants en aquesta recerca. En un document independent, el dossier de premsa inclou una primera aproximació quantitativa als resultats de l'enquseta, tot vinculant-los als objectius i al marc teòric exposats en aquest informe. "La participació i la implicació universitària dels estudiants de grau de la UB" i "Dossier de Premsa".
 • Resum. Informe sobre Via Universitària: Ser estudiant avui i accés, condicions d'aprenentatge, expectaties i retorns dels estudis universitaris (2016). Mertxe Hernández i Ariadna Galiana han elaborat un resum de l'informe Via Universitaria on s'analitza el perfil dels estudiants mitjançant les característiques, les condicions de vida i les expectatives de futur amb l'objectiu de dissenyar polítiques universitàries. "Via Universitària. Ser estudiant avui i accés, condicions d'aprenentatge, expectaties i retorns dels estudis universitaris (2016)".
 • Resum Executiu. Informe sobre Via Universitària: Accés, condicions d'aprenentatge, expectaties i retorns dels estudis universitaris (2017-2019). Ariadna Galiana ha elaborat un resum execitiu  de l'informe Via Universitaria on s'analitzen les condicions de vida dels estudiants per millorar les polítiques educatives i garantir un accés equitatiu a l'educació superior, formar en experiència i una bona inserció laboral. "Via Universitària. Accés, condicions d'aprenentatge, expectatives i retorns dels estudiants universitaris (2017-2019)".
 • Informe d'Inserció Social i Laboral. Oscar Planells, Lídia Daza, Juan Llanes i Daniela Rojas han elaborat aquest informe on es recullen les dades de l'enquesta de l'AQU de la situació actual dels graduats universitaris de la Universitat de Barcelona. L'informe està centrat en totes les qüestions relatives a la transició de la universitat al mercat laboral, des de les competències i coneixements adquirits a la universitat que han acabat essent més útils per a l'obtenció d'una feina, fins a la satisfacció dels estudiants amb aquesta, o l'anàlisi més detallada de la situació dels estudiants aturats. "l'Informe d'Inserció Social i Laboral."
 • Resumen Ejecutivo. Informe de Inserción Laboral de las y los egresados de Posgrado. Àngels Alegre i Andrea Pérez han elaborat un resum executiu on s'analitzen les dades i xifres del sistema universitari espanyol, el baròmetre d'ocupabilitat dels universitaris i la inserció laboral dels titulats i titulades de màster i dels doctors i doctores de les universitats catalanes. "Resumen Ejecutivo. Informe de Inserción Laboral de las y los egresados de Posgrado."
 • Informe sobre inserció professional dels doctors i les doctores de la Universitat de Barcelona: Lidia Daza, Juan Llanes, Daniela Rojas i Daniel Bernal han elaborat un informe on s'analitzen les dades obtingudes a partir d'una enquesta realitzada als i les doctores de la Universitat de Barcelona entre el període 2012-2016. A fi d'estudiar-ne la inserció social i laboral, les i els investigadors avaluen els canvis que la formació doctoral ha suposat respecte a la seva empleabilitat i trajectòria laboral. "Informe sobre inserción profesional de los doctores en la Universidad de Barcelona"
   
 • Manual Mendeley. D'un estudiant per als estudiants: Alex Urrego ha elaborat un manual per al software de gestió bibliogràfica i citacions Mendeley per al desenvolupament de documents i treballs, amb l'objectiu d'ajudar-vos a fer la bibliografia de les vostres recerques i tasques acadèmiques de manera més fàcil i eficaç. El podeu consultar en el següent enllaç: "Manual Mendeley. D'un estudiant per als estudiants".
   
 • Perfils i trajectòries acadèmiques dels i les estudiants amb discapacitat de la Universitat de Barcelona: Àngels Alegre, Antoni Vallès i Montserrat Joan, han elaborat l'informe de la presentació al I Congrés Internacional d'Universitat i Inclusió, celebrat el passat 7 i 8 de novembre a la Facultat de Medicina de la UB. L'informe el podeu consultar en el següent enllaç: "Perfils i trajectòries acadèmiques dels i les estudiants amb discapacitat de la Universitat de Barcelona".
 • Grup de treball de Rendiment Acadèmic: Isaac Calduch, Esther Álamo, Júlia Francàs, Nerea Gutiérrez i Mario Valenzuela, membres de l'Obsevatori de l'Estudiant han elaborat un informe per conèixer els perfils dels estudiants que accedeixen a la Universitat de Barcelona. Conèixer els perfils dels estudiants que entren a formar part de la Universitat de Barcelona és crucial durant el primer curs acadèmic, d'especial rellevància en la trajectòria universitària i en el fenomen de l'abandonament universitari. La informació recollida té la finalitat d'orientar en l'elaboració de polítiques universitàries que afavoreixin l'equitat i la millora de les condicions de vida estudiantils. El podeu consultar en el següent enllaç: "Perfiles de los estudiantes recién llegados a la Universidad de Barcelona".
 • Patricia Masuet ha elaborat un nou treball, “Cuaderno: Historias de vida y refugio” des de l’Observatori de l’Estudiant amb l’objectiu de conèixer les històries de vida de persones refugiades que ha conegut a través del seu voluntariat a CCAR.
   
 • Daniel Bernal ha elaborat un manual bàsic sobre l'SPSS "D'un estudiant per als estudiants" des de l'Observatori de l'Estudiant publicat el gener del 2017. Podeu consultar el manual en el següent enllaç: Manual SPSS.
   
 • S’ha publicat el número 51 de la revista de Temps d’educació”. Aquest nou número inclou un article realitzat per membres de l’Observatori de l’Estudiant que formen part del grup de treball de Salut i Hàbits Saludables. L’article analitza el grau d’adhesió a la dieta mediterrània en els estudiants de Ciències de la Salut del campus de Bellvitge.
   
 • Àngels Alegre, Mercedes Gracenea, Gaspar Rosselló i Lara Rot han elaborat  un informe  executiu que analitza l'Observatori de l'Estudiant de la Universitat de Barcelona com a espai d’aprenentatge col·laboratiu facilitador de l’adquisició de competències transversals. Per això, s’ha realitzat una enquesta als estudiants i assessors membres de l’Observatori.
   
 • Àngels Alegre, Daniel Bernal i Andreu Mumbrú han elaborat un informe que analitza les dades de l'enquesta de Condicions de Vida i Participació dels estudiants Universitaris (ECoViPEU) dins la Universitat de Barcelona. Podeu consultar l'informe en aquest enllaç: ECoVIPEU-UB.
   
 • Daniel Bernal, becari de l'Observatori de l'Estudiant, va presentar una ponència amb el títol “La estadística como instrumento y espacios horizontales para su aprendizaje, en la Universidad de Barcelona” dins de la Jornada de l’aplicabilitat de l’Estadística dirigida estudiants de pedagogia. Podeu consultar la ponència en aquest enllaç.
   
 • Glòria-Mireia Montanyà i Marzia Matarese han realitzat la traducció i el resum executiu del document elaborat per a la UNESCO per Crosier i Parveva (2013) que podeu consultar en el següent enllaç: The Bologna Process (Its impact in Europe and beyond)
   
 • Grup de treball d'Educació i Pobresa: Abel Ávalos i Débora García, membres del grup d'Educació i Pobresa, van realitzar una ponència en ocasió del Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa sobre l'impacte de la pobresa en l'accés a l'educació superior i l'adaptació dels estudiants durant el primer any d'universitatLa podeu consultar en el següent enllaç: Ponència del GT d’Educació i Pobresa Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa 17 d'octubre de 2014.
   
 • Grup de treball de l'Avantprojecte de Reforma d'Estructures Acadèmiques i Administratives de la UB: Albert Gili, Ibai Gorriti, Marzia Matarese, Dídac Ramírez i Hèctor Xaubet. Aquest grup d'estudiants ha formulat unes propostes respecte a l'Avantprojecte de Reforma de la UB i ha realitzat un informe que podeu consultar en el següent enllaç: Informe Propostes de l'Observatori de l'Estudiant respecte a l'Avantprojecte de la Reforma de les Estructures Acadèmiques i Administratives de la UB.
   
 • Grup de treball d'Inserció Social i Laboral: Guillermo Blasco, Jennifer Cruzado i Juan Llanes. Aquest grup d'estudiants ha estat treballant en l'estudi de la Inserció Social i Laboral de la UB i ha realitzat un informe que podeu consultar en el següent enllaç: Informe d'Inserció Social i Laboral.
   
 • Grup de treball de Rendiment Acadèmic: Abel Ávalos, Bàrbara Carfí i Nerea Gutiérrez. Aquest grup d'estudiants ha estat treballant en l'estudi del rendiment acadèmic de les titulacions de la UB i ha realitzat un informe que podeu consultar en el següent enllaç: Informe de Rendiment Acadèmic.
   
 • Grup de treball de la Guia d'Acreditació de les titulacions oficials de Grau i Màster: Guillermo Blasco i Dídac Ramírez. Aquests estudiants de Matemàtiques i Enginyeria Informàtica, i Dret, respectivament han elaborat un esborrany sobre la Guia d'Acreditació de les titulacions oficials de Grau i Màster. El podeu consultar en el següent enllaç: Informe Guia d'Acreditació.
   
 • Grup de treball de la Reforma de l'Estatut de la UB: Abel Ávalos, Guillermo Blasco, Dídac Ramírez, David Riaza, Octavi Salarich, Rocío Serrano i Hèctor Xaubet. Aquest grup d'estudiants ha estat treballant en propostes de millora per al proper Estatut de la UB; han realitzat un informe que podeu consultar en el següent enllaç: Informe Estatut UB.

COMUNICACIONS

XII CONGRESO ESPAÑOL DE SOCIOLOGÍA - Gijón, juliol 2016

XVI CONGRESO NACIONAL Y VII CONGRESO IBEROAMERICANO DE PEDAGOGÍA - Madrid, juny 2016

PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LOS ESTUDIOS DE JUVENTUD - València, octubre 2015