Actualitat

 


26-09-2016 |

S'ha fet públic el "informe Mercado de Trabajo de Barcelona 2016 (Datos 2015)"

L'observatori de les ocupacions del servei públic d'ocupació estatal de Barcelona ha fet públic el  “Informe Mercado de Trabajo de Barcelona 2016 (Datos 2015)" en el que ha participat l'Observatori d'Estudiants de la Universitat de Barcelona. En l'informe es recullen diverses propostes de l'observatori com:

  • Incorporar l'orientació professional en tots els processos formatius tant de caràcter reglat com no reglat per proporcionar les adequades eines i estratègies de caràcter transversal per a l'accés i permanència al mercat laboral.
  • Promocionar la formació pràctica a través de processos de formació dual o en alternança, sempre tenint en compte que el propi model empresarial ha de fer una evolució important per donar cabuda a les característiques d'aquesta formació, així com a les anteriorment citades pràctiques acadèmiques externes de qualitat.
  • Potenciar la formació en TIC, idiomes i competències transversals en tots els nivells educatius.

Ver más noticias