Actualitat

 


13-03-2018 |

Revista Digital Universitaria - UNAM

S'ha publicat el nou número de la REVISTA DIGITAL UNIVERSITARIA de la UNAM - Universidad Nacional Autónoma de México en el qual l'Observatori de l'Estudiant hi ha tingut cabuda amb la publicació de l'article:

"El Observatorio del Estudiante de la Universidad de Barcelona. Una nueva forma de participación." 

Autoria: María Ángeles Alegre-Sánchez, Isaac Calduch, Albert Gili Moreno, Gemma Fonrodona-Baldajos.

"En el 2012 la Universitat de Barcelona va crear l'Observatori de l'Estudiant com una eina de participació activa, compromesa i responsable de l'estudiantat. El seu objectiu principal és obtenir informació que faciliti una presa de decisions informada en l'àmbit de les polítiques universitaries que afecten l'estudiant. És un espai per visibilitzar el món universitari, vist des de la perspectiva de valors i prioritats, on l'estudiantat planteja allò que li preocupa i troba mecanismes per buscar solucions."

Així mateix, en aquest nou número hi apareix un article sobre:

"Los estudiantes universitarios: vulnerabilidad, atención e intervención en su desarrollo"

Autora: Angélica Riveros Rosas 

"La salut física i mental dels i les estudiants d'universitats públiques requereix especial atenció, ja que està estretament vinculada amb les activitats acadèmiques que duen a terme per formar-se com a professionals. Els estudiants amb més dificultats psicològiques corren mejors riscos durant la carrera ja que pdoen prendre decisions poc afortunades que afecten la resta de la seva vida adulta. A més a més, les diverses tipologies de carreres a les universitats públiques impliquen perfils particulars. En el cas de l'estudiantat de carreres professionalitzants, s'espera que els estudiants treballin al mateix temps que estudien i que obtinguin èxit personal i econòmic ràpidament. Aquest estudi presenta troballes sobre l'afectació en estudiants d'alt i baix rendiment acadèmic, així com resutlats de programes d'intervenció al Centro de Orientación Educativa y Psicológica de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es destaca la importància de comptar amb opcions a l'interior de les facultats i de l'amplitud dels efectes de millorar la salut mental de l'estudiantat universitari."

Ver más noticias