Actualitat

 


26-11-2015 |

Publicat el I Ranking Universidad-Empresa sobre la inserció professional dels i les titulades superiors

La Fundación Everis, que es dedica al recolzament de emprenedors/es i al desenvolupament de la innovació en diversos àmbits, ha presentat en l'informe "I Ranking Universidad-Empresa de la Fundación Everis. Encuesta a las empresas españolas sobre la empleabilidad de los titulados españoles" els resultats de la enquesta a les empreses espanyoles sobre la inserció professional de les persones amb titulació superior els darrers 5 anys. La finalitat d'aquest estudi, que es basa en la informació proporcionada per més de 2000 empleadors d'empreses sobre un total de 21.700 joves professionals de 95 titulacions diferents de 72 universitats, és recollir dades i informació sobre la connexió entre universitat i societat, amb la finalitat de millorar-la.

Un dels objectius principals de l'informe ha estat el de identificar els 10 millors centres educatius superiors espanyols des de la perspectiva dels empleadors segons la valoració i opinió que tenen de les persones titulades contractades en base a les competències que aquestes han de tenir per desenvolupar-se en la seva feina. 

A l'hora de realitzar l'estudi s'han tingut en compte, per això, 8 competències: anàlisi i resolució de problemes, habilitats interpersonals i comunicació, treball en equip, habilitats per treballar en entorns multiculturals i multidisciplinars, capacitat d'aprenentatge i adaptació al canvi, orientació a resultats, honestedat i compromís ètic i coneixements tècnics de la professió. Com a primera conclusió important està la de que les competències millor valorades pels empleadors (capacitat d'aprenentatge, honestedat i compromís ètic, treball en equip) no es corresponen amb les que es prioritzen des de les universitats de cara a la futura inserció professional (coneixements tècnics, habilitats per treballar en entorns multiculturals i multidisciplinars, orientació als resultats).

Un altre aspecte que remarca l'informe és la reduïda mobilitat geogràfica interautonòmica dintre de l'Estat espanyol que es dóna entre els titulats, de manera que un 70% dels recent titulats són contractats per empreses de la mateixa comunitat autònoma on han estudiat. També és destacable que un 77% de les empreses enquestades no va contractar cap recent titulat durant els darrers 5 anys. 

D'acord amb l'enquesta, les universitats millor valorades segons l'adaptació de les competències a les seves necessitats són, en les diferents disciplines:

  • Humanitats i Ciències Socials: Universidad de Sevilla, Universitat Autònoma de Barcelona i Universidad Complutense de Madrid.
  • Informàtica i TIC: Universitat Politècnica de Catalunya, Universidad Rey Juan Carlos i Universidad de Alcalá.
  • ADE, Econòmiques i Dret: Universitat Pompeu Fabra, Universidad Pontificia de Comillas i Universitat d'Alacant.
  • Salut i Benestar: Universidad de Navarra, Universidad Católica San Antonio de Murcia i Universidad de Cádiz.
  • Ciències i Enginyeries: Universitat Politècnica de València, Universitat de Navarra i Universitat Politècnica de Madrid.

La Universitat de Barcelona ocupa el 6è lloc en Humanitats i Ciències Socials, el 8è en ADE, Econòmiques i Dret i el 10è en Ciències i Enginyeries. 

Els resultats d'aquest informe, segons Eugenio Galdón, el president de la Fundación Everis, han de servir per fer palès que “la generación de valor de un país requiere de la sofisticación de su oferta y su demanda en todos los sectores de actividad. Si la fuente del talento no está relacionada con lo que demandan los empleadores, el problema impacta directamente en su desarrollo y por tanto en la competitividad de una nación”.

 

Podeu accedir a l'informe des de la biblioteca de l'Observatori de l'Estudiant seguint aquest enllaç.

Ver más noticias