Actualitat

 


12-04-2016 |

Publicada l'estadística de les Proves d'Accés a la Universitat del 2015

Ja està disponible per a consulta la estadística sobre els resultats de les PAU de l'any 2015. La Secertaria General de Universidades elabora aquesta estadística utilitzant el Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) amb l'objectiu de mesurar el nombre d'estudiants que es matriculen, es presenten i aproven la Selectivitat. Aquesta eina també proporciona informació sobre les notes que obtenen els i les estudiants en les diferents matèries a les quals es presenten.

Els resultats de l'estadística es poden consultar en dos grans blocs:

  • Resultats per Comunitats Autònomes: informació sobre alumnes matriculats, presentats i aprovats tenint en compte la fase (general o específica), la convocatoria, el procediment d'accés i el sexe.
  • Resultats per Universitats: es presenta la mateixa informació desagragada per universitats. 

Per consultar les dades i la metodologia feu click aquí.

Ver más noticias