Actualitat

 


20-02-2018 |

Observatori Universitari de Beques, Ajuts a l'Estudi i Rendiment Acadèmic

El Gobierno no ha convocat l'Observatori Universitari de Beques, Ajuts a l'Estudi i Rendiment Acadèmic, encarregat d'avaluar el sistema de beques i ajuts a l'estudi universitàries. Aquest fet ha generat malestar entre la comunitat universitària, i especialment a l'estudiantat amb els seus òrgans representatius. La llei l'obliga a realitzar dues sessions plenàries anuals, les quals fins ara no han estat celebrades.

En aquest organisme hi formen part el Ministro de Educación, Cultura y Deporte amb el càrrec de presidència, una persona designada per la Secretaria de Universidades, tres persones designades pel Consejo de Universidades entre els recotrs i rectores, tres membres designats per la Conferència General de Política Universitària, tres etsudiants universitaris designats pel Consejo de Estudiantes Universitario del Estado, quatre designats per les organitzacions sindicals i empresarials, dues dels consells socials de les universitats, i tres persones designades pel President del Observatorio (ministre) entre el personal de la Secretaria General d'Universitats.

L'Observatorio s'encarrega d'elaborar estadístiques i informes que colaboren en l'eficàcia i la transparència dels programes de beques, facilitar informació sobre ajuts a l'estudi d'origen públic i privat. L'anàlisi de la relació entre el sistema de beques i ajuts a l'estudi i el rendiment acadèmic, així com d'esdevenir fòrum de trobades entre les estructures orgàniques de representació i la societat, no ha estat possible degut a la manca de convocatòria de l'organisme.

La CREUP(Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas) va emetre un posicionament sobre beques i ajuts a l'estudi, derivat de la seva Asamblea General Extraordinària celebrada el 13 de juliol de 2017, el qual assenyalava la necessitat de restablir i convocar un mínim de dues reunions de l'Observatorio a l'any. Així mateix, instava a renovar l'òrgan per tal que els procediments d'anàlisi de la situació dels universitaris i universitàries, comptant amb la participació de la CREUP i altres associacions vinculades a la universitat, obtinguin resultats que siguin realment útils i representatius de la situació actual de l'estudiantat. Com sempre, CREUP aposta i posa de manifest la necessitat d'activar i establir ponts de comunicació amb l'estudiantat i la comunitat educativa.

Per la seva banda, CANAE també ha denunciat que "el Ministerio no ha complert cap compromís en els últims 5 anys, donant l'esquena a la comunitat educativa de manera constant" i incumplint el Reial Decret 1721/2007 que estableix que la convocatòria s'ha de publciar en el primer trimestre del curs. La Organitzaicó estudiantil ha destacat que el Miniterio no és conscient de la greu inestabilitat que causa aquesta problemàtica entre l'estudiantat universitari. A més, lamenten que aquest organisme no hagi faiclitat informació sobre l'impacte del sistema de beques en l'equitat del sistema. Amb aquesta postura es perd la participació de la comunitat educativa i un diagnòstic real de com ha afectat el sistema de beques entre l'estudiantat.

A més, l'executiu va modificar els criteris de concessió, la qual cosa va suposar una retallada anual de 70 milions d'euros, segons la CRUE, i va afectar cada curs a 70.000 estudiants de grau (podeu veure-ho aquí). És per això que els recotrs i recotres recolzen la reactivació d'aquest fòrum o la creació d'altres instruments similars per evitar que ningú quedi exclòs de cursar o continuar estudis universitaris per raons econòmiques.

Per ampliar la informació us deixem alguns enllaços: 

El Gobierno de Rajoy no ha usado nunca el organismo encargado de evaluar el sistema de becas universitarias.
- Carmen Romero, CREUP "Nunca llegamos a sentir que nuestra voz se oiga de verdad"
- A pesar de los cambios introducidos en el sistema de becas, el gobierno no ha reunido nunca el organismo encargado de evaluarlo

Ver más noticias