Actualitat

 


23-10-2018 |

L'expansió educativa de la Universitat provoca una translació (i no una reducció) de la desigualtat

Manuel Valdés, de l'Institut Nacional d'Estadística, reflexiona sobre la inflació educativa i les desigualtats socials en el seu darrer article publicat a "UniverSídad". En treu les següents conclusions:

  • L'expansió educativa és una condició necessària per a aconseguir una reducció de la desigualtat. Tanmateix, l'autor adverteix que encara no s'ha resolt si l'expansió és condició suficient per a la reducció de la desigualtat educativa, especialment en nivells avançats com l'universitari. Tot depèn, en aquest sentit, de la composició social dels potencials alumnes: si són majoritàriament alumnes de classes acomodades, un major espai no té per què significar una menor desigualtat. 
  • En canvi, sí que es pot afirmar que una reducció de l'espai en la Universitat provocaria un augment de la desigualtat.
  • La hipòtesi de la inflació educativa planteja que el valor d'una titulació acadèmica és doble. D'una banda, tota titulació presenta un valor intrínsec i, de l'altra, un valor relatiu vinculat a l'abundància de la titulació. Així, l'educació seria un bé posicional. Així, la inflació educativa que afecta el nivell universitari hauria provocat una pèrdua del valor de les titulacions.
  • A mesura que augmenta el percentatge de població que té un títol universitari, el percentatge d'universitaris de la mateixa franja d'edat que té un càrrec que requereix aquesta qualificació, disminueix.
  • El problema d'una argumentació que vulgui reduir l'espai universitari és posar el focus d'atenció en l'oferta de professionals qualificats i no en la rigidesa del mercat de treball. 
  • Per tant, és possible que hi hagi més alumnes de classes baixes a la Universitat i s'hagi reduït la desigualtat educativa. Tanmateix, això provoca un percentatge creixent de titulats que no tenen una ocupació vinculada a la seva educació i aquests són, en la seva gran majoria, titulats precisament de classes mitjanes i baixes.
  • És a dir, l'expansió educativa del nivell universitari provocarà, en el millor dels casos, una translació de la desigualtat: disminueix la desigualtat en la consecució del títol universitari, però augmenta la desigualtat en l'aprofitament que les classes socials en treuen, d'aquesta titulació.

Més informació a l'article a UniverSÍdad

Ver más noticias