Actualitat

 


06-10-2015 |

Lectura de la tesi doctoral de Juan Llanes, membre de l’Observatori d’Estudiant

El passat dilluns 28 de setembre vam poder assistir, a la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona, a la lectura de la tesi doctoral Inserción professional y gestión de la carrera en titulados de Pedagogía elaborada per Juan Llanes Ordóñez.

Professor de la Facultat d’Educació de la UB i doctor en Educació i Societat en la línia de psicopedagogia, Juan Llanes forma part també del Equipo TRALS (Transiciones Académicas y Laborales) i ha estat col·laborant a l’Observatori de l’Estudiant com a personal investigador en formació donant suport a l’activitat de recerca desenvolupada pel grup de treball d’Inserció Social i Laboral, tasca que continuarà desenvolupant.

Juan Llanes durant la presentacióEn aquesta línia, la seva tesi doctoral té com a finalitat conèixer de quina manera es dóna la inserció socio-professional dels pedagogs i les competències de gestió de la carrera. L’estudi ha estat realitzat en dues fases; la primera, més descriptiva, ha consistit en una recollida d’informació mitjançant enquestes telefòniques a partir de la base de dades proporcionada per l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU) per tal de traçar el procés d’inserció laboral dels pedagogs i les seves trajectòries professionals. En la segona fase la recollida d’informació s’ha donat a partir d’entrevistes semiestructurades que han permès un millor aprofundiment en el desenvolupament professional del recent graduat en Pedagogia, tot contribuint a elements de reflexió sobre l’ocupabilitat des de la perspectiva de la gestió personal de la carrera.

Des de l’Observatori de l’Estudiant volem felicitar a Juan Llanes per la seva tesi doctoral i pels bons resultats obtinguts, així com per la seva important aportació acadèmica.

Ver más noticias