Actualitat

 


12-09-2018 |

La bretxa educativa a Espanya es perpetua de pares a fills

El nivell acadèmic dels pares influeix de manera determinant en el nivell educatiu dels fills. Aquesta és una de les conclusions de l'informe Panorama de la Educación 2018, presentat per la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).  

Les probabilitats que un jove continuï estudiant més enllà de l'educació obligatòria augmenten substancialment si els pares també tenen estudis superiors. El 55% dels adults espanyols els pares dels quals no tenien una titulació de Batxillerat o Formació Professional (FP) tampoc va assolir aquest nivell educatiu.

En aquest sentit, l'educació pateix una "trampa intergeneracional": el 43% de la població entre 25 i 64 anys no té un títol d'educació secundària superior (Batxillerat o FP).

Malgrat que Espanya té una de les taxes més altes d'escolarització infantil (3 anys), el 34% dels joves adults a Espanya no arriba a l'educació secundària superior, fet que dobla àmpliament la mitjana (15%) dels països de l'OCDE. A més a més, la taxa d'espanyols entre 18 i 24 anys que el 2017 no tenia feina ni estudiava era del 20,9%, mentre que la mitjana dels països de l'OCDE és del 14,5%.

La principal causa, segons explica l'investigador en Sociologia Carlos Gil, és l'anomenada "bretxa de classe": el fet que els pares transmetin als seus fills habilitats, aspiracions i preferències sobre un camp d'estudi o professió o que els transfereixin el seu petit negoci familiar.  

Més informació a la notícia d'El País

Ver más noticias