Actualitat

 


14-04-2016 |

Jornada L'impacte de la crisi entre els universitaris

Al llarg del matí d’ahir vam poder assistir a la jornada “L’impacte de la crisi entre els universitaris. Els resultats de l’anàlisi de l’enquesta d’inserció laboral 2014” organitzada per l’Agència de Qualitat Universitària que va tindre lloc a l’Institut Químic de Sarrià. Després d’una breu benvinguda i presentació a càrrec d’Arcadi Navarro (secretari d’Universitats i Recerca), Josep M. Garrell (rector de la Universitat Ramón Llull) i Josep Joan Moreso (president d’AQU Catalunya), el director d’AQU, Martí Casadesús, va passar a fer una breu exposició de la primera edició de l’enquesta d’inserció de titulats/des de màster.

Seguidament, van tindre lloc les ponències dels dos treballs d’investigació elaborats en el marc dels ajuts de recerca de l’AQU amb la finalitat d’aprofundir en el coneixement de la inserció laboral dels i les universitàries. En primer lloc, Helena Troiano, del grup de recerca GRET (Grup de Recerca Educació i Treball) de la Universitat Autònoma de Barcelona, va presentar els primers resultats de l’estudi Equitat en l’accés i en la inserció professional dels graduats i graduades universitaris estructurat en quatre informes: “Evolució de la inserció professional dels universitaris: de l’expansió a la crisi duradora”; “L’efecte de la compaginació d’estudis i feina en els resultats acadèmics i la inserció laboral”; “La composició social de l’accés a la universitat”; “La transició cap a la universitat”.

Elaborats a partir de diverses bases de dades disponibles des del 2002 fins al 2016, aquests informes presenten resultats molt interessants sobre quines han estat les dinàmiques predominants tant en l’accés a la universitat com, de manera posterior, en la inserció al mercat laboral per part dels titulats/des, i analitzen quin és el possible impacte de diverses variables com la classe social d’origen i el nivell d’estudis dels progenitors. Tal i com va ressaltar Troiano és important contextualitzar i assenyalar els diversos fenòmens o esdeveniments clau per al període estudiat a l’hora de realitzar un anàlisi d’aquestes dades i que són, principalment: de manera transversal, un descens demogràfic de la població jove i un canvi en el nivell d’estudis de la generació dels progenitors; de manera puntual, la crisi econòmica que comença entre 2007-2009, el procés de Bolonya entre 2009 i 2011, i la pujada en les taxes de la matrícula l’any 2012.

Algunes de les conclusions principals que va exposar Troiano són, pel que fa a l’accés, que les desigualtats per classe social persisteixen, tot i que no s’intensifiquen durant el període estudiat, però sí que s’observen canvis en l’estratificació horitzontal (per titulacions) de l’accés. Aquestes es concreten, per exemple, en que aquells/es estudiants que provenen de contextos familiars de baix nivell educatiu són més propensos a escollir titulacions més barates com les d’Humanitats i, en canvi, redueixen la seva presència a aquelles més cares com les Enginyeries, sobretot a partir de l’increment de les taxes acadèmiques. Pel que fa a la inserció, s’ha comprovat que l’efecte de l’origen social és molt petit i aquells factors que més expliquen una desigualtat en la inserció (entesa des del punt de vista retributiu) són l’àrea de coneixement i el sexe. Aquí podeu consultar la ponència.

El següent treball d’investigació, L'efecte de la crisi en les titulacions universitàries, va ser presentat a càrrec de Marc Saez del Grup de Recerca en Estadística, Econometria i Salut de la UdG i CIBER d’Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP). Aquesta investigació estudia els efectes de la crisi econòmica sobre la inserció laboral dels graduats i graduades. D’entre les principals conclusions que es van presentar cal destacar que amb la crisi es dóna un augment de la probabilitat d’estar a l’atur, una disminució en la probabilitat de tenir una jornada a temps complet, un augment a la probabilitat que la durada del contracte sigui menor d’un any, una disminució en els guanys anuals bruts i una reducció en la satisfacció del graduat/a respecte les perspectives de millora en la feina i nivell de retribució. A més a més, les dones graduades han estat més perjudicades pels efectes de la crisi en la seva inserció, per àrea d’estudi les més afectades han estat Humanitats i Ciències Socials, i la inserció ha empitjorat en aquelles universitats no metropolitanes. Podeu consultar la ponència en aquest enllaç.

Per finalitzar la jornada va tenir lloc una taula rodona on hi van participar Rosa Nòmen (catedràtica d’Enginyeria Química de la URL i secretària de l’IQS), Antonio Serrano (director d’ACPUA), Frederic Udina (director de l’IDESCAT), Pere Homs (director del Col·legi d’Enginyers de Catalunya) i Jaume Gurt (director d’Organització i Desenvolupament de persones de Schibsted Spain) per debatre sobre: Com pot la universitat fer front a les amenaces del mercat laboral a mig termini? La cloenda va ser a càrrec de Pere Regull, director general de l’IQS, i Josep Joan Moreso, president d’AQU Catalunya.

Ver más noticias