Actualitat

 


18-02-2016 |

Informe Horizon Report > 2016 Higher Education Edition

S’ha publicat l’informe NMC Horizon Report: 2016 Higher Education Edition en el que, com en edicions anteriors, s’analitzen i identifiquen les qüestions fonamentals que tindran impacte en les institucions d’educació superior en un termini de cinc anys. L’informe presenta sis tendències clau, sis reptes significatius i sis desenvolupaments importants en tecnologia educativa per a la educació superior i, per a cadascun d’aquests apartats, distingeix entre tres horitzons d’adopció o resolució: curt, mitjà i llarg termini.

Sobre les tendències clau que impulsen l’adopció de la tecnologia educativa en l’educació superior es destaquen, a curt termini (d’un a dos anys), un enfocament progressiu en la medició de l’aprenentatge i un augment de programes d’aprenentatge mixte. A mitjà termini (entre 3 i 5 anys), es destaquen com a importants el rediseny dels espais d’aprenentatge a partir d’implantar espais flexibles que facilitin l’ús de diferents dispositius, o també la creació “d’aules intel·ligents” amb facilitats per realitzar videoconferències i estimular diferents tipus de comunicació, i el Deeper Learning, pedagogia que afavoreix que els estudiants connectin amb el món real el currículum i coneixements que adquireixen. A més llarg termini (cinc o més anys), es destaquen dos aspectes: avançar en cultures de la innovació, amb la finalitat d’adaptar-se a les necessitats econòmiques i afavorir la flexibilitat, mitjançant metodologies àgils; i repensar com funcionen les institucions.

Es presenten, també, reptes significatius per l’adopció de la tecnologia educativa a les universitats. En l’informe se n’identifiquen alguns de resolubles, com per exemple combinar l’aprenentatge formal i l’informal posant èmfasi en la possibilitat de formació continua i autoaprenentatge que dóna internet i reconeixent-ho des dels sistemes d’educació superior. Altres, però, com introduir nous mètodes d’educació es consideren més difícils donat a que en les universitats estan competint a un nivell sense precedents amb els mètodes tradicionals, que es resisteixen a deixar pas.

Podeu consultar l’informe fent clic aquí.

Ver más noticias