Actualitat

 


21-03-2017 |

Informació sobre l’evolució de beques i ajuts

-Les modificacions de 2012 i 2013 han augmentat els requisits acadèmics per accedir i romandre en la condició de becari i han disminuït les dotacions econòmiques.
 -Les expectatives d'accés ha beca s'han reduït per a més de 53.000 estudiants.
 -La quantia mitjana de les ajudes percebudes per cada becari ha baixat un 18,29%.
 -La despesa del Ministeri per aquests conceptes s'ha reduït en no menys de 196 M €.

Dades com aquestes i moltes mes les podreu trobar en el nou article que us adjuntem el següent link:

http://www.universidadsi.es/becas-ayudas-universitarias-balance-las-modificaciones-i/?platform=hootsuite

Ver más noticias