Actualitat

 


09-01-2018 |

Evolució a la baixa dels imports de les beques Erasmus a Espanya

L'Observatori del Sistema Universitari publica una síntesi del contingut d'acord amb l'Informe de fiscalización de la aportación complementaria para el desarrollo del programa comunitario Erasmus, ejercicios 2012 y 2013 del Tribunal de Comptes on els punts més destacats són:

 • El finançament estatal del programa Erasmus es va reduir un 37% entre els cursos 2011/2012 i 2012/2013, passant la taxa de confinanció del 64% en el curs 2012/2013 a un 48% en el curs 2012/2013.
 • Així mateix, la part de l'aportació complementària destinada només als alumnes que ja eren beneficiaris d'una beca general del MECD va passar a representar un 31% del total de l'aportació complementària en el curs 2011/2012 i anteriors, a un 16% en el curs 2012/2013.
 • Per al curs acadèmic 2014/2015 s'estableixen les següents diferències respecte els cursos fiscalitzats (anteriors):
  • Els beneficis han d'optar entre l'ajuda nacional o l'ajuda europea, pel que la subvenció fiscalitzada deixa de tenir un caràcter complementari.
  • La durada màxim de l'acció de mobilitat d'estudis es redueix a cinc mesos.
  • L'ajuda addicional que s'abona a l'estudiantat que tingui previament ajuda general del MECD es redueix a l'acció de mobilitat d'estudis.
  • L'import de les ajudes deixa de ser homogeni per a tot l'alumnat beneficiari passant a dependre del país de destí, entre d'altres.
  • El crèdit definitiu de les ajudes es redueix també a 16.272 milions d'euros.

Són alguns dels canvis que s'han pogut percebre de la modificació dels ajuts Erasmus a l'Estat Espanyol.

Per ampliar la informació podeu accedir a l'informe ¿Por qué precios tan distintos? Precios y tasas en las universidades públicas en España, curso 2016/17


Publicació Observatori del Sistema Universitari
 

Ver más noticias