Actualitat

 


23-10-2018 |

Espanya és el sisè país de la UE amb menys despesa pública en Educació

Espanya és el sisè país de la UE amb la menor despesa pública destinada a Educació: un 4% del PIB el 2016, mentre que la mitjana europea se situa en el 4,7%. 

A més, Espanya se situa com el tercer país amb el menor percentatge de despesa pública total destinada a Educació.

Pel que fa als estudis superiors, s'alerta també que Espanya té una taxa d'abandonament molt elevada i que molts estudiants triguen massa a completar les seves llicenciatures. Així mateix, els estudiants universitaris amb feina se situen per sota de la mitjana europea (un 76,6% front un 84,9%). A més, menys del 10% dels estudiants espanyols d'educació superior estudien a l'estranger i menys de la meitat aprenen una segona llengua estrangera. 

La Comissió Europea ha advertit sobre la incertesa de les perspectives futures que es materialitzi el Pacte Polític i Social per l'Educació en un informa anual sobre el grau de compliment dels objectius educatius acordats a la UE.

Notícia a Europa Press.

Ver más noticias