Actualitat

 


13-12-2017 |

Es constitueix la Comissió d'Igualtat a la Universitat de Barcelona

El 30 de novembre es va constituir la comissió d'igualtat de la UB, que neix per contribuir al principi d'igualtat que té la Universitat com a norma pròpia en el seu Estatut i vetllar per al desenvolupament.

Entre els objectius que té aquesta comissió hi ha el de preservar el compliment de la legislació vigent en matèria d'igualtat de gènere, així com el compliment del principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats en tots els àmbits de la vida universitària i en el conjunt de la comunitat.

Amb la creació de la comissió es volen impulsar polítiques universitàries de prevenció i resposta davant de possibles actuacions discriminatòries, per raó de gènere o d'identitat sexual, religió, edat, raça, origen o opinió.

Un altre dels objectius que s'han plantejat és el de promoure la sensibilització i la formació de la comunitat universitària incorporant la perspectiva de gènere en la docència i la recerca, o col·laborar amb d'altres entitats en el disseny de projectes conjunts en matèria d'igualtat i no discriminació.

Aquesta comissió serà la responsable de coordinar la preparació, implementació, seguiment i avaluació dels plans d'igualtat de la Universitat, i de facilitar el treball conjunt amb les comissions d'igualtat de centre i les unitats i serveis de la UB.

Jezabel Cartoixa i Jaume Hombrado, membres de l’Observatori de l’Estudiant, hi van assistir i seran les persones que acudiran a les reunions en representació de l’Observatori de l’Estudiant.

Per ampliar la notícia cliqueu al següent enllaç: http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2017/12/015.html
També us adjuntem el web de la Unitat d'Igualtat, per si voleu ampliar la informació sobre la Igualtat de Gènere a la UB: http://www.ub.edu/web/ub/ca/sites/genere/index.html

Ver más noticias