Actualitat

 


30-05-2016 |

El Consell d'Universitats demana que es torni a establir el 5 com a nota mínima per optar a beca

El Consell d'Universitats, que és l'òrgan consultiu del Ministeri d'Educació respecte l'Educació Superior, ha demanat al Govern que torni a establir la nota mínima mitjana per poder demanar la beca en 5, amb la finalitat d'afavorir la igualtat d'oportunitats entre els i les estudiants. Segons els tècnics que assessoren la CRUE, la Conferencia de Rectores de la Universidad Española, la despesa suposaria un import molt petit respecte el total de pressupostat per al curs següent, i tal i com assenyalen els rectors així es compensaria la desigualtat que suposa que aquells i aquelles estudiants que no arriben al 5,5 de nota mitjana no puguin seguir estudiant per no poder pagar les taxes.

Com a mesura de pressió, els rectors han elaborat un informe desfavorable al decret de beques i ajudes a l'estudi per al curs 2016-2017, que ha de ser aprovat en les següents setmanes pel Consell de Ministres. La Confederación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos (Ceapa) i els sindicats UGT, CCOO i STE també s'han pronunciat en contra del decret, i critiquen també el fet que els alumnes que no aproven la meitat dels crèdits a més de perdre el dret a la beca es veuen en la situació d'haver de retornar l'import.

Ver más noticias