Actualitat

 


30-05-2016 |

El 79% dels i les estudiants de Batxillerat no tenen clar quina carrera escollir

Són dades que ha fet públiques Círculo Formación a partir de l'estudi que va dur a terme entre 17.800 estudiants que van assistir al Salón de Orientación Universitaria UNITOUR 2015-2016. L'estudi també recull les preferències formatives, d'entre les que destaquen que les àrees que més interés desperten són les Ciències Socials i Jurídiques (en un 34% dels casos) i les Ciències de la Salut (en un 30%). Seguidament es troben els estudis tècnics (un 21%) i, per últim, l'àrea d'Arts i Humanitats (15%).

L'enquesta també fa èmfasi en els motius que tenen els i les estudiants per estudiar Batxillerat, i que són en un 82% dels casos, estudiar una carrera un cop acabat l'institut. Un 16% ho fa perquè en el moment de decidir-ho no té encara clar què vol fer, i un 2% cursa el Batxillerat motivat pels seus pares. Pel que fa al lloc on es volen cursar els estudis universitaris un 50% té preferència per quedar-se a la seva comunitat, un 14% vol estudiar en una altra i un 14% es planteja estudiar a l'estranger.

Respecteles expectatives professionals i opcions laborals la majoria (33%) declara que aniria a viure al lloc on hi trobés feina, mentre que un 23% volen quedar-se treballant a la comunitat o provincia on viuen, un 22% buscarà feina en qualsevol altre lloc d'Espanya i un 22% es planteja fer-ho fora de l'estat. A banda d'això, un 27% de les persones enquestades mostra la seva preferència per posar en marxa un negoci propi però en major proporció, un 30%, tenen més interès en treballar en una empresa privada. Un 24% es decanta per treballar com a personal funcionari.

Ver más noticias