Actualitat

 


22-05-2014 |

Dos estudis europeus comparen l'Educació Superior a Espanya amb altres països membres

Segons l'últim informe EUROSTAT publicat, Espanya lidera l'abandonament escolar a Europa: el 23,5% deixa els estudis després de l'ESO o sense graduar-se. No obstant això, Espanya encapçala la mitjana de la UE en el percentatge de joves entre 30 i 34 anys que han completat l'educació universitària (40,7% enfront del 36,8% de mitjana europea). L'horitzó Europa 2020 vol canviar aquesta tendència i es proposa reduir la xifra d'abandonament fins al 15%. Amb aquest objectiu, promou projectes que reforcin el paper de l'educació superior i la facin més atractiva per a tots els joves que acaben l'educació secundaria.

Un exemple és GADGET, un projecte pilot de 2 anys de duració (d'octubre 2012 fins setembre 2014) finançat pel programa Erasmus Life Long Learning de la Comissió Europea. El seu objectiu és reforçar "la contribució de l'educació superior i la formació professional de grau superior al procés d'innovació" a través d'una acció pilot en tres països (Àustria, Espanya i Regne Unit). L'estudi comparatiu que s'ha realitzat conclou que els universitaris espanyols tenen una bona capacitat tècnica però els falta lideratge, competències empresarials i nivell d'idiomes.

En els següents enllaços, podeu consultar l'informe EUROSTAT, així com l'estudi comparatiu del projecte GADGET.

Ver más noticias