Actualitat

 


14-12-2017 |

Dones i Ciència

El passat 24 d'octubre, l'INAECU (Institut Interuniversitari d'Investigació Avançada sobre Evaluació de la Ciència i la Universitat) va celebrar la reunió científica "Dones i Ciència: 15 anys de polítiques europees per afavorir la participació de la dona en la ciència. Abans i després de l'informe ETAN".

El seu objectiu era analitzar la presència, participació i contribució de la dona en la investigació científica i tecnològica a Espanya a través de dades i estadístiques per sensibilitzar la comunitat científica i acadèmica de la necessitat d'aplicar la perspectiva de gènere en la pràctica científica.

L'informe ETAN, realitzat l'any 2000 posava de manifest que les dones ocupen la majoria de places durant les priemres etapes acadèmiques universitàries, en els estudis de grau i/o llicenciatures, per contra a mesura que es va avançant en la trajectòria acadèmica aquest nombre es va reduïnt, fet pel qual posa de manifest que segons la categoria científica hi ha menor presència de dones. Aquesta situació està propiciada per l'anomenat "sostre de cristall" que dificulta l'accés de les dones en els òrgans de presa de decisions i de poder a la ciència, i en tots els àmbits. 

En la jornada es van presentar diverses taules de debat i treball amb informes que s'han anat desenvolupant en relació a l'estat de les dones en la ciència. Per a l'informe "WIR: Women in Industrial Research" les polítiques actuals no són suficients per aconseguir una presència més equitativa de dones en el sector industrial.

Les desigualtats en el mercat de treball són persistents i mantenen a la dona en una situació desfavorable, amb especial incidència en aquelles amb perfils tecnològics. Les dones científiques i tecnòlogues amb interessos professionals apunten a sectors de l'àmbit tecnològic i empresarial, en els que tradicionalment han estat infra-representades, xoquen amb les estructures i comportaments basates en prejudicis i estereotips que les condicionen a realitzar determinades tasques i ocupen certs llocs de treball de menor responsabilitat.

Per ampliar la notícia podeu clicar el següent enllaç: http://www.universidadsi.es/mujeres-ciencia-15-anos-politicas-europeas-favorecer-la-participacion-la-mujer-la-ciencia/

Ver más noticias