Actualitat

 


20-01-2016 |

Defensa de la tesi doctoral "La participacion de los estudiantes en la Universidad: políticas y estrategias para su mejora en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior"

El passat divendres 15 de gener, l’investigador José Luis Parejo Llanos va defensar públicament la seva tesi titulada «La participación de los estudiantes en la Universidad: políticas y estrategias para su mejora en el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior», emmarcada en l’àmbit de coneixement de la Teoria i Història de la Educació i, concretament, de la política universitària.

Aquesta tesi, que parteix de la importància de la participació i dels valors que hi están associats (cooperació, interès general i bé comú) enfront dels models competitius d’aprenentatge, vol posar èmfasi en el potencial que té la universitat com un espai de formació de ciutadans i ciutadanes implicades activament en la societat. L’objectiu principal d’aquest treball d’investigació és recuperar la memòria de la participació dels estudiats i la seva veu en un moment que es considera clau per a les universitats espanyoles: l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior. Per a això es plantegen quatre objectius específics: realitzar un anàlisi teòric de quins són els diferents models de veu dels estudiants com a canal per tal que les universitats fomentin la seva participació; justificar la inclusió de la participació dels estudiants en l’àmbit de la participació política; reflexionar epistemològicament la consideració dels estudiants com a objecte d’investigació; i interpretar, d’acord amb les reflexions anteriors, la participació dels estudiants en el període històric que es correspon al Procés Bolonya.

Des de l’Observatori de l’Estudiant volem destacar la importància i la rellevància d’aquesta investigació i del paradigma en què s’emmarca, que atorga als estudiants de la universitat un paper actiu en la configuració d’aquesta com una institució molt més democràtica i inclusiva, així com felicitar a José Luis Parejo pel treball realitzat i per les seves aportacions acadèmiques.

Ver más noticias