Actualitat

 


25-11-2015 |

Conmemoració del Dia Internacional contra la violència masclista

Amb motiu del Dia Internacional per l’eliminació de la violència masclista, la Xarxa d’Unitats d’Igualtat de Gènere de les Universitats Espanyoles per la Excel·lència Universitària (RUIGEU) ha elaborat un manifest, que reproduim a continuació:

"En el marc de la commemoració, el 25 de novembre, del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones, aquest manifest vol, en primer lloc, recordar les dones i també els menors que han estat assassinats a conseqüència de la violència de gènere per les seves parelles o exparelles, o bé en el marc de qualsevol dels tipus de violència masclista existents. En segon lloc, les universitats que subscriuen aquest manifest, i que formen part de la Xarxa d'Unitats d'Igualtat de les Universitats Espanyoles per a l'Excel·lència Universitària, volen unir-se a la resta dels col·lectius ciutadans que manifesten públicament el seu rebuig més absolut contra la violència de gènere, com una de les expressions més extremes de la desigualtat, de la subordinació i de les relacions de poder dels homes sobre les dones. Hem d'evitar que la violència de gènere aparegui en els mitjans de comunicació i en altres espais socials com a part de la rutina informativa, de manera que faci semblar innecessària l'alarma social que provoca aquesta forma delictiva, imprescindible per remoure consciències i generar un canvi cultural, social, polític i jurídic sobre aquest tema, i per evitar que es transmetin a les dones i als homes del futur els missatges estereotipats que són caldo de cultiu de la violència de gènere.

Sabem que el camí que s’ha de seguir és complex, perquè el fenomen de la violència de gènere té les seves arrels en la història de les nostres societats. Encara que el canvi vindrà donat per un compromís efectiu polític, institucional i personal bel·ligerant i contundent davant de la violència de gènere, només amb un veritable acord social evitarem que fallin els ressorts que haurien de fer possible unes relacions igualitàries entre dones i homes. La violència sexista es revela d’una manera més impactant en el degoteig incessant i terrible d'assassinats de dones per part de les seves parelles o exparelles, però també està present en altres manifestacions quotidianes relacionades amb el maltractament psicològic, econòmic i físic familiar i els abusos i agressions sexuals, l'assetjament sexual, l'assetjament per raó de sexe, el tràfic de dones i de nenes.

La Universitat, com qualsevol altre escenari social, també pot ser testimoni de manifestacions concretes de violència masclista, com l'assetjament sexual o l'assetjament per raó de sexe; formes de violència cap a les dones que causen un patiment intolerable, que les discriminen i que els impedeixen exercir en llibertat els seus drets i deures en l'àmbit personal, familiar o laboral. Per això, les universitats espanyoles estan elaborant o han elaborat els seus protocols davant l'assetjament sexual i sexista. Aquestes actuacions, impulsades en alguns casos des de les seves diferents unitats d'igualtat de gènere, parteixen de la plena consciència que, si no s'estableixen mesures concretes i eficaces de prevenció, sensibilització i actuació contra la violència "de gènere" en un sentit ampli, s’està contribuint a afavorir que aquesta sigui acceptada com un mal endèmic irresoluble, també en els àmbits de l'educació pública.

Amb aquest manifest volem reclamar que les institucions facin canvis normatius i que adoptin polítiques preventives i punitives contundents i reals dedicant-hi pressupost suficient. Aquestes institucions han de tenir un compromís contra la violència que pateixen les dones. La Universitat, i amb aquesta tota la seva comunitat, té l'obligació d'estar a l'avantguarda en la defensa de valors ètics i de progrés social, exercint de portaveu d'aquests valors i denunciant les desigualtats que persisteixen en la societat. Per això, ha d'alçar la veu forta i clarament en contra de la violència de gènere i també demanar i promoure accions encaminades a eradicar-la."

Per la seva banda la Unitat d’Igualtat de la Universitat de Barcelona, que forma part d’aquesta xarxa, ha programat diverses activitats i actes que tindran lloc al llarg del dia d’avui. Des de les 11h i fins a les 18h estaran exposats, al Pati de Lletres de l’Edifici Històric, els pòsters dels treballs presentats al projecte “La UB contra la violència masclista: Uneix-t’hi de debò!” i a les 12h ha tingut lloc, en el mateix pati, la lectura del manifest institucional.

A la Capella s’hi ha realitzat l’activitat “Explica la teva experiència”, impulsada per la Comissió d’Igualtat de Filologia. A les 16h hi haurà un passi dels vídeos i documentals presentats al projecte i la entrega de certificats i a les 17.30h l’entrega de premis i accèssits, també a la Capella. 

Us convidem a assistir a la manifestació unitària que tindrà lloc a les 19h a Canaletes.

Link a la Unitat d'Igualtat de la UB

Ver más noticias