Actualitat

 


14-10-2015 |

Conferència internacional Educació Superior i Agenda 2030 de Nacions Unides

La Fundació Jaume Bofill, juntament amb l’Associació Internacional d’Universitats, van organitzar la Conferència internacional Educació Superior i Agenda 2030 de Nacions Unides que va tindre lloc al Recinte Modernista de Sant Pau els dies 8 i 9 d’octubre.

Durant els dos dies es va comptar amb la presència i aportació tant de representants del Grup de Referència  Internacional HEEFA (Higher Education for Education for All) IAU com de líders universitaris i de diferents actors que conformen la comunitat educativa d’estudis superiors d’àmbit mundial.

En el marc de la nova agenda educativa de la UNESCO per als propers 15 anys, la conferència va tindre com a finalitat principal la de situar quin ha de ser el paper de l’Educació Superior en l’assoliment dels objectius marcats per  Nacions Unides, així com en la configuració d’una ciutadania crítica i participativa. Altres qüestions rellevants que també es van contemplar van girar entorn el debat de quins poden ser els mecanismes i vies que assegurin una educació superior més inclusiva per tothom, fent especial èmfasi en l’assoliment de la paritat de gènere i en la garantia d’oportunitats d’accés.

Seguint aquesta línia, la participació activa dels estudiants en la configuració de la universitat com a garantia de qualitat, d’igualtat d’oportunitats i d’inclusivitat va ser un eix estratègic que va voler destacar Àngels Alegre, directora de l’Observatori de l’Estudiant, durant la seva intervenció en la taula rodona “Contribució de l’Educació Superior a l’Agenda 2030. Quina hauria de ser la proposta des de Catalunya?” en la que també van ser-hi Antonio Ariño, Miquel Martínez, Helena Vicente i Josep M. Vilalta.

L’Observatori de l’Estudiant es va presentar com un exemple d‘eina per a millorar l’espai d’educació superior a partir de la contribució i la implicació dels estudiants, com una plataforma compromesa amb els principals valors que vol promoure l’Agenda 2030: solidaritat, excel·lència, equitat participativa, responsabilitat social i desenvolupament equilibrat i sostenible. Tanmateix, durant la intervenció, la directora va destacar la importància que té conèixer quines són les característiques, els perfils i les necessitats dels estudiants a partir del coneixement que generen ells mateixos i com això afavoreix el desenvolupament del seu compromís social i l’assoliment de competències transversals en un entorn no formal d’aprenentatge, aportant un valor afegit en la consecució dels objectius de l’Agenda 2030.

La conferència es va tancar amb una presentació de les principals conclusions de cada grup de treball i, després d’uns minuts d’agraïments i a mode de cloenda, es va subratllar la importància de treballar per la corresponsabilitat des de les institucions, els individus i la comunitat, destacant el paper de  la educació superior i de la comunitat educativa.

Ver más noticias