Actualitat

 


02-06-2015 |

Cal replantejar el sistema actual de beques? Xavier Martínez-Celorrio posa les beques a examen

El 27 de maig la Fundació Jaume Bofill va presentar l’Informe Les beques a examen. Repensar el sistema d’ajudes a l’estudi de Xavier Martínez-Celorrio, professor de Sociologia de l’Educació a la UB i investigador del Grup de Recerca en Creativitat, Innovació i Transformació Urbana-CRIT.

En aquest Informe, l’autor analitza l’estat de la qüestió del sistema català i espanyol de beques i en fa una avaluació minuciosa, subratllant els efectes que les darreres reformes i, sobretot, les retallades van tenir sobre l’eficàcia i l’accessibilitat d’aquests programes. Així mateix, es proposa una anàlisi comparativa amb altres modalitats d’ajut a l’estudi implementades a Europa. L’Informe es conclou amb unes propostes i unes reflexions sobre la necessitat de repensar el sistema de beques actual i reformar-lo a partir del context particular de l’Estat Espanyol i de Catalunya.

Aquest estudi s’emmarca en el projecte Alter Beques, una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill, que té com a objectiu “avaluar el sistema actual i explorar models provats amb èxit en altres indrets, tot analitzant la seva viabilitat en el context català, per poder proposar modalitats alternatives més ajustades a les necessitats actuals”.

Per a més informació

Ver más noticias