Actualitat

16/01/2020

Les Carreres Universitàries amb més futur laboral estan relacionades amb la tecnologia i la salut.

Tanmateix cal destacar que una investigació alerta del risc real de quedar-se fora de la Revolució 4.0

En plena era de la robòtica, la intel·ligència artificial, la biotecnologia o els vehicles autònoms, les xifres d'alumnes matriculats en les titulacions STEM han caigut un 30,5% des del curs 2000-2001, fet que anticipa un futur tecnològicament dependent i un risc real d'estar fora de la Revolució 4.0. Les sigles STEM es refereixen a les titulacions de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques. Segons l'estudi "La contribución socioeconòmica del sistema universitario español", només un 18,4% d'estudiants a l'estat espanyol es matricula en les enginyeries i un 5,9% per les ciències. Si comparem aquestes xifres amb altres països de la Unió Europea, queda reflectit que el país patirà en un futur no molt llunyà un dèficit de professionals en sectors bàsics per al desenvolupament de la societat del coneixement i la tecnologia, a part d'ampliar l'escletxa de gènere respecte a la inserció laboral i salarial a causa del fet que les estudiants femenines tenen encara menys predisposició a escollir aquests estudis tècnics.

Per tant en aquesta investigació realitzada per l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE) queda reflectit que s'han d'impulsar modificacions en el marc normatiu perquè aquestes titulacions tinguin una presència mínima i obligatòria en les universitats, tanmateix també es reclama que aquestes millores es puguin implementar d'una manera àgil i alerta de l'excessiva lentitud de la burocràcia institucional.

Aquesta investigació coincideix amb el rànquing que elabora anualment el Departament de Treball dels Estats Units amb les carreres universitàries amb més futur. Per elaborar-ho primer fa una recerca amb els 100 treballs que tenen més demanda d'ocupabilitat. Per realitzar aquesta última llista han agafat com a referència les xifres des de 2016 i han estimat així, quines són les carreres amb més futur de 2020 a 2026. Encara que són xifres referents de la població dels Estats Units, la seva estabilitat econòmica marquen un punt en comú que es pot aplicar a altres països desenvolupats.

Segons aquesta publicació, les carreres amb més futur l'any 2020 són:
Enginyeria de software, Odontologia, Infermeria, Medicina, Matemàtiques, Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional, Màrqueting, Òptica i Optometria, Dret, Arquitectura Tècnica, Administració i Direcció d'Empreses, Veterinària, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Mecànica, Psicologia, Economia, Logopèdia, Enginyeria Civil i Farmàcia.

Aquest llistat coincideix amb les disciplines STEM i les carreres relacionades amb les ciències de la salut que també són les més demandades a l'estat espanyol. Tanmateix l'informe elaborat pel Randstad Research diu que 390.000 llocs de treball dels 1.250.000 que es crearan en els cinc anys vinents, seran demandats perfils específics de carreres tecnològiques i ciències de la salut. Entre les carreres millor pagades, segons un informe d'InfoJobs de l'any 2019, àrees com l'arquitectura, gestió de projectes o informàtica són les carreres que tenen un sou més elevat. Per una altra banda, l’estudi també mostra que l'atur dels titulats universitaris es troba per sota dels demandants de treball que només tenen la formació obligatòria (un 11,36% davant d'un 16,83%).

Notícia a El País

Notícia a Universia


02/12/19

L’estudiant universitari és el perfil més desitjat per les empreses

Actualment el perfil més desitjat per les empreses és el jove universitari, malgrat que la major part d'ells viuen amb els seus pares, les empreses valoren el potencial. La major part dels alumnes matriculats en els centres universitaris pertanyen a l'anomenada Generació Z, que són els nascuts entre l'any 1994 i 2010. Segons els experts, aquest jove universitari té un perfil que disposa de més temps lliure i dediquen gran part del seu pressupost a viure experiències.

L'estudi d'Inserció laboral dels graduats universitaris, realitzat l'any 2014 constata que el sou base dels graduats arriba de mitjana als 22.578 euros justament en acabar la carrera i supera els 23.735 euros després de quatre anys. Per tant, tenen previst que quan tinguin entre 30 i 35 anys tindran una renta més alta que la que tenien quan van començar a treballar.

El sector bancari és un dels més interessats en el perfil de jove universitari, és per això que ofereixen ofertes especials per fidelitzar-los a llarg termini. Altres empreses del sector tecnològic i plataformes digitals ofereixen també atractives condicions als estudiants, així com empreses especialitzades en el consum d'experiències.

Per una altra banda, els joves actuals es defineixen com a consumidors poliamorosos, això vol dir que tampoc és tan fàcil aconseguir la seva fidelitat. Aquesta generació té en compte uns específics valors de marca que estan al voltant de la sostenibilitat en el més ampli sentit i com a estil de vida. 

Notícia a El Mundo


07/11/19

El currículum extraacadèmic i les competències transversals en una societat en constant transformació

El diari El País, es fa ressò de l'actual canvi en la tendència del desenvolupament i l'adquisició de competències i habilitats en la formació de l'estudiant. Aquestes eines esdevenen útils tant en el mercat laboral com per l'àrea personal i social és una tendència que va en augment. L'Agenda d'Educació Superior de la UE reconeix com són de necessàries aquestes qualificacions transversals per adaptar-se millor a un món actual que està en constant canvi i evolució. Antonio Ariño, catedràtic de Sociologia i vicerector de la Universitat de València, ho anomena com a "la tercera missió de la Universitat" o "currículum complementari".

Actualment en el món laboral no només es dóna valor als títols universitaris sinó que també es tenen en compte certes experiències i competències. Són altres aspectes del perfil de la persona com la seva capacitat de lideratge, de treball en equip, de ser proactiu, de ser hàbil amb la resolució de problemes, etc. I tota aquesta informació no es troba al currículum.

És per això que vicerectorats de les universitats posen en relleu que aquestes competències transversals que contribueixen a l'enriquiment del saber de l'estudiant han de convertir-se en un coneixement reconegut. En aquest sentit, es pronuncia Nuria Grané, vicerectora de la Universitat d'Alacant i presidenta de la comissió de treball de la conferència de rectors (CRUE) "Tenir la possibilitat de certificar les competències transversals seria fonamental. Busquen persones amb unes habilitats adquirides fora de l'aula en voluntariat, esports i activitats així". Per la seva banda, el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats també ha indicat que "el Consell d'Universitats no ha abordat l'estudi del currículum complementari". Actualment es debat com incorporar-ho en un document oficial, com el Suplement Europeu del Títol i previsiblement es puguin fer avanços en aquesta direcció.

Notícia a El País 


29/10/19 

IX Fòrum Social i Emprenedor

El 24 d'octubre d'enguany es va celebrar el IX Fòrum Social i Emprenedor a la Facultat d'Economia i Empresa. Aquest esdeveniment anual aplega entitats d'economia social i projectes emprenedors amb l'objectiu de mostrar als estudiants uns sectors que, a més de contribuir socialment, són vies potencials d'inserció laboral.

Un any més, l'Observatori de l'Estudiant va participar per donar a conèixer els projectes que porta a terme i les possibilitats que s'ofereixen als estudiants amb relació al desenvolupament de propostes al voltant de les seves condicions de vida i estudi en la Universitat, de caràcter social, cultural, o qualsevol inquietud o iniciativa que vulguin desenvolupar en aquest espai de participació i d'aprenentatge no formal i col·laboratiu. Projectes de participació activa dissenyats per estudiants, sobre els estudiants i pels estudiants, recolzats per especialistes i personalitats de reconegut prestigi de la Universitat de Barcelona.

Si voleu saber més, visiteu la nostra pàgina web o poseu-vos en contacte a observatori.estudiants@ub.edu

                       


09/10/19

L’actual bloqueig polític afecta les subvencions per a les organitzacions estudiantils

La convocatòria de subvencions a associacions juvenils i federacions d'estudiants que acostuma a convocar-se en el mes de juliol o setembre, encara no ha estat publicada en aquest any 2019. Això fa que La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) hagi denunciat l'actual situació política de bloqueig perquè té totalment paralitzats tots aquests ajuts.

Aquestes subvencions suposen una font de finançament imprescindible pel desenvolupament de les diferents activitats i tasques del teixit associatiu universitari, el fet de no gaudir d'aquests ajuts fa que la seva activitat es vegi desestabilitzada i compromesa.

Per part del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han senyalat que encara que la convocatòria no ha estat publicada sí que està preparada i sortirà a la llum durant el mes d'octubre d'enguany. D'altra banda la CREUP també denuncia la retallada que ha passat de 300.000?€  l'any 2011 als 20.000?€ actuals, mentre que el nombre d'associacions continua sent la mateixa.

Notícia a Europa Press


03/10/19 I 

Les vocacions STEM davant dels canvis tecnològics

L'estudi "El desafío de las vocaciones STEM" que ha estat realitzat per l'Asociación Española para la Digitalización, DigitalES i que es basa en l'anàlisi de la situació actual, posa de manifest la preocupant davallada de les matriculacions en els estudis relacionats amb la ciència i la tecnologia. Aquesta inquietud ve generada per, als menys, 10.000 llocs de treball vacants en el sector tecnològic a Espanya per falta de professionals formats i qualificats. Aquesta tendència es calcula que anirà a l'alça d'aquí a l'any 2022, ja que la digitalització crearà uns 1.250.000 llocs de treball en el territori espanyol.

L'estudi ens demostra que l'arrel del problema resideix en què els estudiants no entenen les matemàtiques i el professorat reconeix, en un 72%, que no sap com transmetre aquest coneixement, alhora que també té algunes mancances en relació amb les tecnologies.

Tenint en compte que, actualment, la principal demanda d'ocupació es troba en l'àmbit de la tecnologia i enginyeria i que aquesta demanda va en augment, urgeixen canvis tant en la formació dels professionals docents, com en metodologies d'innovació pedagògica aplicades als estudis de ciència i tecnologia.

Tanmateix, els autors de l'informe, recomanen donar una altra perspectiva sobre els estudis STEM, que actualment es troben massa lligats al món tècnic. Mostrar l'impacte en la millora social que aquests estudis tenen, com la tecnologia que està darrere de tots els avanços mèdics, els projectes enfocats en la millora de qualitat de vida en països desenvolupats o preveure les catàstrofes naturals en temps rècord, l'avanç i desenvolupament de les ciències tecnològiques en matèria de reciclatge i sostenibilitat, etc.

D’altra banda, l'informe ens diu que la presència femenina és molt menor entre l'alumnat d'aquestes carreres. Des del curs 2010-2011 fins al 2016-2017, el nombre de matriculacions en carreres tècniques ha baixat un 28% en relació amb altres estudis, sent més alt, 33% l'increment en les noies. L'estudi demostra que això és degut a la combinació d'estereotips, les expectatives socials i la falta de referents científics en els quals les noies es veuen reflectides. L'informe assenyala que promoure l'impacte social que poden tenir les carreres STEM podria ser un factor que generés interès en l'alumnat femení.

Notícia a La Vanguardia


10-11-2016 |

Benvolguda als nous canvis

L’Observatori de l’Estudiant li dona la benvolguda al seu nou becari, Alex Urrego, que estarà en substitució de Andreu Munbrú, a qui desitgem el millor en el seu nou camí.

Des de l’Observatori hem volgut prendre’ns aquest canvi com una oportunitat per reorganitzar el treball dels nostres becaris i amb l’objectiu de contribuir a la seva formació transversal, hem integrat les funcions de gestió i anàlisis de dades.

Així doncs d’ara en endavant tots dos estaran a la vostre disposició per resoldre qualsevol tipus de dubte a: observatori.estudiants@ub.edu

Ver más noticias