Actualitat

09/10/19 I

L’actual bloqueig polític afecta les subvencions per a les organitzacions estudiantils

La convocatòria de subvencions a associacions juvenils i federacions d'estudiants que acostuma a convocar-se en el mes de juliol o setembre, encara no ha estat publicada en aquest any 2019. Això fa que La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) hagi denunciat l'actual situació política de bloqueig perquè té totalment paralitzats tots aquests ajuts.

Aquestes subvencions suposen una font de finançament imprescindible pel desenvolupament de les diferents activitats i tasques del teixit associatiu universitari, el fet de no gaudir d'aquests ajuts fa que la seva activitat es vegi desestabilitzada i compromesa.

Per part del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han senyalat que encara que la convocatòria no ha estat publicada sí que està preparada i sortirà a la llum durant el mes d'octubre d'enguany. D'altra banda la CREUP també denuncia la retallada que ha passat de 300.000?€  l'any 2011 als 20.000?€ actuals, mentre que el nombre d'associacions continua sent la mateixa.

Notícia a Europa Press

03/10/19 I 

Les vocacions STEM davant dels canvis tecnològics

L'estudi "El desafío de las vocaciones STEM" que ha estat realitzat per l'Asociación Española para la Digitalización, DigitalES i que es basa en l'anàlisi de la situació actual, posa de manifest la preocupant davallada de les matriculacions en els estudis relacionats amb la ciència i la tecnologia. Aquesta inquietud ve generada per, als menys, 10.000 llocs de treball vacants en el sector tecnològic a Espanya per falta de professionals formats i qualificats. Aquesta tendència es calcula que anirà a l'alça d'aquí a l'any 2022, ja que la digitalització crearà uns 1.250.000 llocs de treball en el territori espanyol.

L'estudi ens demostra que l'arrel del problema resideix en què els estudiants no entenen les matemàtiques i el professorat reconeix, en un 72%, que no sap com transmetre aquest coneixement, alhora que també té algunes mancances en relació amb les tecnologies.

Tenint en compte que, actualment, la principal demanda d'ocupació es troba en l'àmbit de la tecnologia i enginyeria i que aquesta demanda va en augment, urgeixen canvis tant en la formació dels professionals docents, com en metodologies d'innovació pedagògica aplicades als estudis de ciència i tecnologia.

Tanmateix, els autors de l'informe, recomanen donar una altra perspectiva sobre els estudis STEM, que actualment es troben massa lligats al món tècnic. Mostrar l'impacte en la millora social que aquests estudis tenen, com la tecnologia que està darrere de tots els avanços mèdics, els projectes enfocats en la millora de qualitat de vida en països desenvolupats o preveure les catàstrofes naturals en temps rècord, l'avanç i desenvolupament de les ciències tecnològiques en matèria de reciclatge i sostenibilitat, etc.

D’altra banda, l'informe ens diu que la presència femenina és molt menor entre l'alumnat d'aquestes carreres. Des del curs 2010-2011 fins al 2016-2017, el nombre de matriculacions en carreres tècniques ha baixat un 28% en relació amb altres estudis, sent més alt, 33% l'increment en les noies. L'estudi demostra que això és degut a la combinació d'estereotips, les expectatives socials i la falta de referents científics en els quals les noies es veuen reflectides. L'informe assenyala que promoure l'impacte social que poden tenir les carreres STEM podria ser un factor que generés interès en l'alumnat femení.

Notícia a La Vanguardia


10-11-2016 |

Benvolguda als nous canvis

L’Observatori de l’Estudiant li dona la benvolguda al seu nou becari, Alex Urrego, que estarà en substitució de Andreu Munbrú, a qui desitgem el millor en el seu nou camí.

Des de l’Observatori hem volgut prendre’ns aquest canvi com una oportunitat per reorganitzar el treball dels nostres becaris i amb l’objectiu de contribuir a la seva formació transversal, hem integrat les funcions de gestió i anàlisis de dades.

Així doncs d’ara en endavant tots dos estaran a la vostre disposició per resoldre qualsevol tipus de dubte a: observatori.estudiants@ub.edu

Ver más noticias