Actualitat

 


02-02-2017 |

Adhesió a la dieta mediterrània en els estudiants de Ciències de la Salut del Campus de Bellvitge

S’ha publicat el numero 51 de la revista de “Temps d’educació”. Aquest nou numero inclou un article realitzat per membres de l’Observatori de l’Estudiant que forman part del grup de treball de “Salut i Hàbits Saludables”. L’article analitza el grau d’adhesió a la dieta mediterrània en els estudiants de Ciències de la Salut del campus de Bellvitge. Com assenyala l’abstrac:

"EL grup de treball «Salut i Hàbits Saludables» de l'Observatori de l'Estudiant de la Universitat de Barcelona ha portat a terme una investigació amb l'objectiu de conèixer els hàbits saludables dels estudiants de Ciències de la Salut. Aquesta investigació transversal ex post facto, de caràcter descriptiu, comparatiu i explicatiu pren com a referència l'enquesta feta per l'estudi i assaig clínic PREDIMED".

Ver más noticias