Actualitat

 


14-12-2017 |

Actualitat sobre les taxes universitàries a Catalunya

L'estudiantat reclama que es faci efectiva la moció per reduir les taxes universitàries un 30% que el Parlament va aprovar el passat 2016.

La notícia, segons el SEPC (Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans) posa de manifest que des de l'any 2012 van augmentar un 67% les taxes universitàries i la situació ha propiciat un augment de les dificultats pel que fa a l'accés als estudis universitaris per persones que disposen de les rendes més baixes. No obstant això, a la Secretaria d'Universitats no li consten dades de persones que per motius econòmics hagin hagut d'abandonar els estudis universitaris.

Els estudis objectius, com ara el que s'ha publicat recentment pel catedràtic d'economia de la Universitat Pompeu Fabra, José García Montalvo Política de precios públicos y eficacia del sistema de becas en Cataluña, indiquen que en plena crisi tenim el tant per cet més alt de població en edat universitària que va a la universitat. I també hem aconseguit un rècord d'universitaris fills de pares sense estudis superiors.

Encara que amb el nou decret de preus, pel qual s'estableix una rebaixa total del 80% per a les rendes del tram 1 i del 70% per a les rendes del tram 2, Catalunya segueix sent la comunitat autònoma on és més car estudiar i els seus preus mínims, igual que a Madrid i Castilla y León, estan pel damunt dels 1000€ en la matrícula anual universitària.

L'informe de la Fundación de Conocimiento y Desarrollo (CyD) del 2015 assenyalava que les causes del decrement del nombre d'estudiants universitaris matriculats a Espanya tenia a veure amb la reducció de la població en l'edat típica universitària però també amb l'increment dels preus públics universitaris i en l'enduriment de les condicions per accedir a una beca i ajut a l'estudi de caràcter general. No obstant això, García Montalvo arriba a la conclusió que l'anàlisi detallat de les dades indica que no existeix evidència empírica per sostenir que es produeixi un efecte negatiu. En concret, un anàlisi a nivell de comunitats autònomes mostra que les taxes d'accés depenen només de la proporció de joves en edat d'accedir a la universitat i no del preu mitjà.

Ver más noticias