Grups d’interès

Aquest apartat està dedicat a  les entitats i institucions que, d’una manera o altra, estan vinculades als estudiants de la Universitat de Barcelona.

 

Assemblees

L’Observatori de l’Estudiant també vol que els estudiants participin a les assemblees perquè formin part activa de la vida universitària de la UB:

 

Col·legis majors

Propis de la Universitat de Barcelona

Adscrits a la Universitat de Barcelona

 

Universitat de l’Experiència

Web