Dades estadístiques

Per al curs 2015-2016, 15.502 estudiants han triat la UB com a primera opció, cosa que representa un 32% del total de sol·licituds en primera preferència a les universitats públiques catalanes. Això situa la taxa de demanda en un 1,4.

Resum de les dades del cursos 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016:

Universitat de Barcelona

 La Universitat de Barcelona en xifres (dades curs 2015-2016)

La Universitat de Barcelona en xifres (dades curs 2014-2015)

Memòria 2014-2015

Perfil dels Estudiants Matriculats a la UB (dades de curs 2013-2014)

La Universitat de Barcelona en xifres (dades de curs 2013-2014)

La Universitat de Barcelona en xifres (dades de curs 2012-2013)

La Universitat de Barcelona en xifres (dades de curs 2011-2012)

La Universitat de Barcelona en xifres (dades de curs 2010-2011)

Estudis estadístics de la Universitat de Barcelona

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

 Dades i xifres del sistema universitari espanyol (2016-2017)

Dades i xifres del sistema universitari espanyol (2015-2016)

Dades i xifres del sistema universitari espanyol (2014-2015)

Dades i xifres del sistema universitari espanyol (2013-2014)

Dades i xifres del sistema universitari espanyol (2012-2013)

Dades i xifres del sistema universitari espanyol (2011-2012)

Dades i xifres del sistema universitari espanyol (2010-2011)

Dades i xifres del sistema universitari espanyol (2009-2010)

Dades i xifres del sistema universitari espanyol (2008-2009)

Dades i xifres del sistema universitari espanyol - en excel (2007-2008)

Dades i xifres del sistema unviersitari espanyol (2006-2007)

Dades i xifres del sistema universitari espanyol (2005-2006)

                                                                

Vídeo informatiu: