Dades estadístiques

Per al curs 2017-2018, 14.041 estudiants han triat la UB com a primera opció, dada que representa el 31% del total de sol·licituds en primera preferència a les universitats públiques catalanes. Amb 10.814 places ofertades, la taxa de demanda de la UB se situa en un 1,3.

Resum de les dades del cursos 2014-2015, 2015-2016 i 2016-2017:

Universitat de Barcelona

 La Universitat de Barcelona en xifres (dades curs 2016-2017)


Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

 Dades i xifres del sistema universitari espanyol (2015-2016)


CRUE -  La Universidad Española en Cifras.

 La Universiad Española en Cifras. Curso 2015-2016


                     


Education at a Glance 

 Education at a Glance. OECD. Indicators 2018

Panorama de la Educación. Indicadores OCDE. Informe España 2010
 

 Indicadores OCDE. Informe España 2108

Vídeo informatiu: