Dades estadístiques

Per al curs 2014-2015, 14.397 estudiants han triat la Universitat de Barcelona com a primera opció, cosa que representa un 32% del total de sol·licituds en primera preferència a les universitats públiques catalanes. Això situa la taxa de demanda en un 1,3.

Resum de les dades del cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015:

La Universitat de Barcelona en xifres (dades curs 2014-2015)

Memòria 2014-2015

Perfil dels Estudiants Matriculats a la UB (dades de curs 2013-2014)

La Universitat de Barcelona en xifres (dades de curs 2013-2014)

La Universitat de Barcelona en xifres (dades de curs 2012-2013)

La Universitat de Barcelona en xifres (dades de curs 2011-2012)

La Universitat de Barcelona en xifres (dades de curs 2010-2011)

Estudis estadístics de la Universitat de Barcelona

 Dades i xifres del sistema universitari espanyol (2014-2015)

Dades i xifres del sistema universitari espanyol (2013-2014)

Dades i xifres del sistema universitari espanyol (2012-2013)

Dades i xifres del sistema universitari espanyol (2011-2012)

                                                                

Vídeo informatiu: