Condicions de vida i d’estudi

VIA UNIVERSITÀRIA (2a edició)

Via Universitària L’estudi, referent dels territoris de parla catalana, compta amb la participació d'universitats de Catalunya, Illes Balears, País Valencià i Andorra, i aporta informació sobre les condicions de vida, l’entorn socioeconòmic i les expectatives professionals dels estudiants universitaris. El treball de camp es va dur a terme entre febrer i març de 2018, mitjançant l’enquestació en línia a la població estudiantil universitària de les universitats participants. #ViaUni

Via Universitària respon a la necessitat de contribuir a l'elaboració d'estudis sistemàtics, basats en dades i amb perspectiva comparada sobre les condicions de vida dels estudiants, les seves formes d'estudiar, la seva vinculació amb la universitat, els seus hàbits culturals, els condicionants econòmics, així com les seves expectatives, valors i creences en relació a l'educació superior. 

A través d'una enquesta a tots els estudiants, el programa busca crear una base sòlida de coneixement que ha de servir per orientar les propostes de millora en les polítiques universitàries, i de guia per fonamentar les decisions i orientacions de les polítiques, tant de les universitats pròpies com dels decisors públics. En aquesta edició, han contestat l'enquesta més de 40.000 estudiants.

Enquesta VIA UNIVERSITÀRIA

Els resultats estan disponibles per a la seva consulta: 

Així mateix, s'han elaborat notes de premsa que resumeixen els principals resultats per temàtiques:

Finalment, Helena Troiano Gomà i Anna Prades Nebot n'han fet una recensió a UniverSídad

Per ampliar informació sobre aquesta edició: https://www.vives.org/programes/estudiants/viauniversitaria-2/


VIA UNIVERSITÀRIA (1a edició)

Via Universitària: una enquesta duta a terme l'any 2015 en diverses universitats membres de la Xarxa Vives d'Universitats. El projecte, impulsat per la Fundació Jaume Bofill en col·laboració amb la Xarxa Vives d'Universitats, té com a objectiu realitzar un estudi exhaustiu sobre els perfils dels estudiants i les seves característiques i condicions de vida i les seves expectatives de futur, amb la finalitat de proporcionar una eina eficaç per al disseny de les polítiques universitàries.   

Hi van participar 19 universitats d'Andorra, Espanya i França: la Universitat Abat Oliba CEU, la Universitat d’Alacant, la Universitat d’Andorra, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona, la Universitat de les Illes Balears, la Universitat Jaume I, la Universitat de Lleida, la Universitat Miguel Hernández d’Elx, la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat de Perpinyà Via Domitia, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Politècnica de València, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Ramon Llull, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de València i la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya.

Es van enviar als estudiants un total de 332.307 qüestionaris, dels quals se'n van emplenar uns 20.547, que representen el 6,18% de la població universitària convidada a contestar el qüestionari.

Enquesta VIA UNIVERSITÀRIA

Els resultats estan disponibles per a la seva consulta:


ECOVIPEU

ECOVIPEU és una enquesta de les condicions de vida i de la participació dels estudiants universitaris. És a Espanya el que l'enquesta EUROSTUDENT és a Europa. Proposa, doncs, com a tema específic d'estudi el perfil i les condicions acadèmiques i socials de la vida dels estudiants universitaris espanyols.

Hi han participat estudiants de tot el teixit universitari espanyol; concretament, 17.512 estudiants presencials. Actualment l’està desenvolupant un equip de tècnics especialistes.

Enquesta ECOVIPEU (PDF).

Informe MEMÒRIA ECOVIPEU (PDF).

"Desigualdad y Universidad" - ECOVIPEU-España (PDF).

Informe ECOVIEPEU-UB (PDF).

La valoración que hacen los estudiantes de su experiencia universitaria

A partir dels resultats de l'enquesta, Miquel Martínez i Ernest Pons, ambdós de la Universitat de Barcelona, han realitzat l'estudi "La valoración que hacen los estudiantes de su experiencia universitaria" que es centra especialment en la valoració dels estudiants envers les metodologies educatives. 

Els autors analitzen aquesta qüestió a través de cinc aspectes recollits en l'enquesta; 1) Les activitats que els estudiants realitzen i el grau d'utilitat que en perceben. 2) El grau de prioritat que els estudiants consideren que la Universitat atorga a cada tipus d'activitat. 3) L'opinió dels estudiants sobre la Universitat com espai de desenvolupament personal i d'aprenentatge de competències transversals. 4) La valoració que fan els estudiants de l'experiència universitària i les seves expectatives futures. 5) La voluntat de repetir la mateixa titulació a la mateixa universitat en cas de començar de nou.

Aquest treball ha estat publicat dins del vol. 7 núm. 1 de la Revista de l'Associació de Sociologia de l'Educació (RASE) i es pot consultar en línia dins de la publicació (pàgines 207-232).


EUROSTUDENT

Eurostudent és una xarxa de treball que engloba diversos països de la Unió Europea i que vol conèixer les característiques socials i econòmiques de la vida dels estudiants universitaris a partir d’una perspectiva comparada. L’estudi es basa en una enquesta d’escala europea i cada país l’adreça a un nombre significatiu d’estudiants, de manera que així s’elaboren els informes tant en l’àmbit europeu com nacional dels països participants.

A Espanya, l’enquesta Eurostudent es va passar en línia, una novetat que mostra l’evolució tecnològica actual. Hi van participar 47 universitats i es van aconseguir 5.808 respostes completes al qüestionari.

La gestió de les dades queda regulada mitjançant la formalització d’un contracte d’accés a les dades previst per l’article 12 de la Llei de protecció de dades. 

La investigació està centrada en tres grans àmbits: l’accés a la universitat, les condicions de vida dels estudiants i la seva mobilitat internacional.

Informe EUROSTUDENT VII (PDF).

Informe EUROSTUDENT VI (PDF).

Informe EUROSTUDENT V (PDF).

Informe EUROSTUDENT IV (PDF).

¿UNIVERSIDAD SIN CLASES? Condiciones de vida de los estudiantes universitarios en España (EUROSTUDENT IV).

Enquesta EUROESTUDENT IV (PDF).


ALTRES ENQUESTES UNIVERSITÀRIES INTERNACIONALS

La investigació sobre condicions de vida i estudi dels estudiants universitaris té una llarga tradició als països i universitats anglosaxonesi a països francòfons.

A Estats Units i a Canadà es realitza, des de l'any 2000, la National Survey of Student Engagement (NSSE), que analitza la participació dels estudiants en els programes i activitats universitàries. 

Pel que fa a Austràlia, per part de la Conferència de Rectors de les Universitats Australianes s'han dut a terme diversos estudis entorn aspectes com els recursos socioeconòmics o l'equitat participativa, que podeu consultar aquí.

A Gran Bretanya s'elabora, des de l'any 2005, la National Student Survey, i França té des de l'any 1989 l'Observatoire de la Vie Étudiante (OVE), que realitza una enquesta triennal de condicions de vida dels estudiants des del 1996.

Font: Via Universitaria.