Bones pràctiques

Als següents enllaços hi trobareu informació sobre les bones pràctiques en l’educació superior europea que preveu el marc de la dimensió social:

Catàleg de bones pràctiques en la dimensió social implementades en l’educació superior


 

L’Observatori Estatal Campus Vivendi té com a objectiu principal l’elaboració d’estudis dedicats a conèixer el perfil de l’estudiantat universitari espanyol des d'una perspectiva comparada, especialment centrat en la dimensió social del mateix, des de la convicció que aquest coneixement és el punt de partida necessari per l’elaboració de polítiques universitaris ben informades. Observatori de la vida i la participació dels estudiants. Campus VivendiEl projecte “Via universitària: accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris” té per objecte realitzar una enquesta a estudiants universitaris per tal de generar informació rigorosa, objectiva i àmplia sobre les condicions de vida i les formes de vinculació amb l’estudi de la població estudiantil universitària.
El projecte és impulsat i finançat per la Fundació Jaume Bofill (FJB) en col·laboració amb la Xarxa Vives d’Universitats (XVU) i pretén fornir dades i elements d’anàlisi comuns per a les universitats de la XVU sobre les característiques dels estudiants i del seu recorregut universitari. Es tracta d’un projecte d’àmbit internacional que abasta universitats de 3 estats de l’arc mediterrani: Andorra, Espanya i França.
El mètode de recollida de la informació és l’entrevista individual mitjançant un qüestionari en línia. A partir del 23 de febrer, les 20 universitats participants en el projecte enviaran un correu electrònic als estudiants amb l’enllaç a l’enquesta, que estarà disponible en català, castellà, anglès i francès. Per a més informació.
El projecte compta amb la participació i implicació de diversos estudiants 
de l'Observatori com Júlia Francàs, Marzia Matarese, Marta Riera, Diana Colta, Ana Brullet, Ibai Gorriti i Isaac Calduch i recull les seves necessitats i propostes de millora de la universitat via vídeo. Els podeu veure a continuació:

Estàs satisfet del teu pas per la universitat?
 
Quines polítiques hauria d'adoptar la universitat en relació a les beques dels estudiants?
Tothom pot accedir a la universitat amb les mateixes condicions? Disposes d'informació suficient per triar una carrera universtària?
Creus que la universitat fomenta la participació dels estudiants? Creus que les universitats faciliten que els estudiants compaginin estudis i feina?
Creus que estudiar una carrera et facilitarà trobar una feina?
 
Quines competències, coneixements o habilitats, t'aportarà la universitat?
T'has plantejat anar a estudiar a altres països? La universitat incentiva que els alumnes assisteixin a classe?

La Veu de la Central és una revista de periodicitat bimensual de la facultat de Filologia. Fundada al maig de 2012 i estrenada a finals l’octubre d'enguany, aquesta revista ha sorgit per la iniciativa d'un reduït grup d'estudiants que trobaven a faltar un espai de reflexió i connexió de tots els àmbits de la pròpia Facultat. En aquest espai es vol donar a conèixer les diferents activitats de la facultat que van més enllà del simple estudi, alhora que és un espai creatiu,de reflexió i mobilització. Podeu llegir-la al blog o bé seguir-la a través Twitter o Facebook.


Voluntariat UB és un espai obert  a la Comunitat universitària i a la societat en general per contribuir a l’edificació d’una universitat més solidària i compromesa amb la societat civil.


El Banc del Temps de la UB està dirigit a tota la comunitat universitària i començarà a funcionar el mes de setembre.El Banc de Temps és una iniciativa comunitària d'intercanvi de temps, habilitats, serveis i ajuda de forma gratuïta. Cada persona ofereix el que sap fer i a canvi rep altres serveis que necessita. A la UB també es pot desenvolupar, pots llegir-ne la notícia en el següent enllaç: El Banc de Temps de la UB.

 

 


La Unitat de Programes d’Integració del SAE garanteix un tracte equitatiu i una efectiva igualtat d’oportunitats per als estudiants, dins la vida acadèmica universitària, a més de promoure la sensibilització i conscienciació de la resta de membres de la comunitat universitària i de la societat en general. En aquest sentit, gestiona els programes Fem Via, responsable de l’atenció directa a les necessitats especials de l’alumnat amb algun tipus de discapacitat; el Programa d'atenció temporal, per actuar en aspectes circumstancials que repercuteixen negativament en el procés de formació de l’alumnat i el Programa d'atenció a la diversitat, que pretén facilitar la incorporació i la integració social i educativa de tot l’alumnat i afavorir un clima de convivència i respecte. Pots trobar més informació a la seva página web.


la Fundació Solidaritat UB es troba en l'actualitat desenvolupant un programa de suport a les persones refugiades amb motiu de la crisi de refugiats que es desencadena a nivell global a partir del setembre de 2015. La trajectòria de la Fundació Solidaritat UB en aquest camp d'actuació és àmplia, iniciant-se el 1992 amb la guerra als Balcans a partir de programes de suport a estudiants bosnis, i des de llavors les accions de recolzament s'han donat de manera puntual però constant. Destaca la creació d'un observatori de drets humans i conflictes, l'Observatori Solidaritat
Les accions que es desenvolupen amb el programa de suport a les persones refugiades de la UB ho fan des de dues vessants: 

 • Resposta humanitària/accions de primera acollida:
  • Suport acadèmic i educatiu: Hi ha beques que cobreixen la totalitat de les taxes de matrícula. En el cas dels estudiants de màster i doctorat,podran estudiar a la UB un programa similar al que estaven estudiant al seu país d'origen.
  • Allotjament.
  • Integració social amb suport per a l'aprenentatge d'idiomes i les qüestions de la vida diària. Els estudiants tindran la possibilitat d'assistir a cursos de cultura i llengua (català i castellà). Hi haurà programes de mentoria.
  • Assessorament jurídic i assistència psicològica proporcionats per experts de la UB.
 • Resposta acadèmica:
  • La UB col·labora amb diferents països en tasques de coordinació per enfortir la col·laboració en assumptes acadèmics i de recerca, i pot desenvolupar accions en països per tal de pal·liar les difícils circumstàncies que viuen els refugiats.
  • La UB organitza diferents activitats adreçades a la societat civil per informar, formar i sensibilitzar sobre la crisi dels refugiats i la crisi humanitària a nivell mundial, les seves causes, conseqüències, actors, etc.