Dades de contacte de l’Observatori de l’Estudiant

Adreça electrònica: (observatori.estudiants@ub.edu)

Directora: Àngels Alegre

Becària de l'Observatori: Ariadna Galiana

Tel.: 034 934 020 261

Carrer Balmes núm.21, Pral 1a
08007 Barcelona